Nakladatelství Hejkal / Podzimní knižní veletrh
Podzimní knižní veletrh
 podle žánrů
 podle žánrů
 podle data vydání
 podle vystavovatele
 

Virtuální veletrh - kniha


Vystavovatel:NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
Název knihy:Český jazyk 9
Autor:PhDr. Jaromíra Kvačková, Mgr. Lenka Bičanová, Ph.D., Mgr. Lidmila Mrázková
Podtitul:učebnice vytvořená v souladu s RVP ZV, doporučená pro 9. ročník ZŠ nebo odpovídající ročník víceletého gymnázia
ISBN:978-80-7289-834-3
EAN:9788072898343
Rok vydání:2016
Vazba:V4
Počet stran:160
Doporučená
prodejní cena:
139
Anotace:Učebnice pro 9. ročník základní školy a odpovídající ročník víceletého gymnázia je koncipována v souladu s RVP ZV a svým uspořádáním navazuje na již vydanou učebnici pro 8. ročník.

Tato učebnice je rozdělena na kapitoly věnované:
- obecným výkladům o jazyce,
- zvukové stránce jazyka,
- tvoření slov,
- významu slova,
- tvarosloví,
- skladbě,
- slohu a komunikaci (vypravování, popis, charakteristika, životopis, formuláře, výklad a výtah, úvaha, proslov, diskuse, publicistické útvary a souhrnné poučení o slohu).
Obsahuje nejen opakování učiva nižších ročníků a procvičování základního učiva, ale přináší i učivo rozšiřující.
Vedle řady rozmanitých cvičení obsahuje také základní pravidla, přehledy učiva v tabulkách i zábavné křížovky. Významnou součástí učebnice jsou testy s řešením.

Závěrečná kapitola obsahuje práci s textem - žáci přečtou vybrané texty (např. školní řád, inzerát a ekonomický text) a odpovídají na otázky. Na konci je zařazeno pět souhrnných testů k přípravě na přijímací zkoušky.

V učebnici nechybí ani jazykové rozbory, pravopisná cvičení, úkoly pro nadané žáky, zadání pro práci ve skupině a práci s internetem i jazykovými příručkami.
WWW:https://www.nns.cz/blog/rvp-zv-ucebnice/cesky-jazyk-9/
Žánr:odborná literatura a učebnice (česká i překladová)
Za zveřejněné údaje odpovídají vystavovatelé, s výjimkou rubriky Akce na veletrhu, kde čas a místo konání potvrzuje vedení Podzimního knižního veletrhu.

PhDr. Markéta Hejkalová,  Dolní 153, 580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 424 115, e-mail hejkal@hejkal.cz

Stav: Nepřihlášen - přihlásit

od 7.10.2007
Aktualizováno: 01. září 2016