Nakladatelství Hejkal / Podzimní knižní veletrh
Podzimní knižní veletrh
 podle žánrů
 podle žánrů
 podle data vydání
 podle vystavovatele
 

Virtuální veletrh - kniha


Vystavovatel:Matematicko-fyzikální fakulta UK, Matfyz Press
Název knihy:Angličtina pro studenty MFF UK
Autor:Křepínská, A.; Bubeníková, M.; Mikuláš, M.
Distributor:MatfyzPress
ISBN:978-80-7378-241-2
EAN:9788073782412
Rok vydání:2013
Měsíc vydání:01
Vazba:měkká (V2)
Počet stran:144
Doporučená
prodejní cena:
260 Kč
Anotace:Publikace je doplňkovým materiálem, který má pomoci rozvíjet cizojazyčné řečové dovednosti za použití textů z oblasti elementární a vyšší matematiky. Učebnice si rovněž klade za cíl seznámit studenty s vybranými oblastmi jazykového systému odborného matematického textu, zejména se specifiky anglické matematické terminologie a vybranými gramatickými jevy. Zvláště pak je kladen důraz na schopnost přesného, jasného, jednoznačného a co nejpregnantnějšího vyjádření se. Každá lekce obsahuje cvičení čistě jazykové povahy, která se zaměřují na procvičení složek jazykového systému (mluvnice a lexika), ale zároveň cvičení povahy matematické. Jedná se například o slovní vyjádření symbolických matematických zápisů nebo dokonce řešení početních matematických úloh. Závěrečná část první části knihy je zaměřená na překladatelské dovednosti studentů. Druhá část publikace se zaměřuje na praktická cvičení důležitá pro dnešní konkurenční pracovní trh.
WWW:http://matfyzpress.cz/vyuka-anglictiny/10-anglictina-pro-studenty-mff-uk.html
Žánr:odborná literatura a učebnice (česká i překladová)
Za zveřejněné údaje odpovídají vystavovatelé, s výjimkou rubriky Akce na veletrhu, kde čas a místo konání potvrzuje vedení Podzimního knižního veletrhu.

PhDr. Markéta Hejkalová,  Dolní 153, 580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 424 115, e-mail hejkal@hejkal.cz

Stav: Nepřihlášen - přihlásit

od 7.10.2007
Aktualizováno: 01. září 2016