Nakladatelství Hejkal / Podzimní knižní veletrh
Podzimní knižní veletrh
 podle žánrů
 podle žánrů
 podle data vydání
 podle vystavovatele
 

Virtuální veletrh - kniha


Vystavovatel:Vysoké učení technické v Brně, Nakladatelství VUTIUM
Název knihy:CARTUSIA BRUNENSIS
Autor:kolektiv autorů
Podtitul:Dějiny královopolského kláštera a jeho proměny v 21. století
ISBN:80-214-2921-6
Rok vydání:2005
Vazba:brož.
Počet stran:130
Doporučená
prodejní cena:
157,-
Anotace:Cartusia Trinitatis – královopolský kartouz – patří k nejvýznamnějším
historickým i architektonickým skvostům města Brna a Brněnska. Byl
založen v roce 1375 v historickém období, kterým se podrobněji zabývá
první část této publikace, zpracovaná zkušenou historičkou Milenou
Flodrovou. Uvádí čtenáře srozumitelnou a čtivou formou do období
formování pilířů moravské státnosti i brněnských monumentálních památek
spojených s moravskou větví Lucemburků. Řada personálních detailů
i historických reálií vykresluje období, v němž se město Brno stávalo
významnou moravskou metropolí.
Druhou část tvoří rozsáhlá studie popisující architektonickou strukturu
i funkci kartouzu jako celku. Jejím autorem je nejpřednější odborník, znalec
kartouzské problematiky Prof. Jan Bukovský. Odborně náročný text je
cenným studijním materiálem pro znalce i cenným zdrojem poučení pro
všechny zájemce. Je doplněn ilustracemi, obrázky a schématy dokreslujícími
detailní popis nejvýznamnějších součástí kartouzu, jehož modelem je známý
rozsáhlý klášterní kartuziánský komplex Grande Chartreuse v předhůří
francouzských Alp. Historicky zasvěcené poznámky o funkcích a využívání
jednotlivých částí kláštera vycházejí z hluboké znalosti způsobu života,
zvyků a poslání otců i bratří kartuziánů v té době.
Obě tématicky i odborně podstatné části publikace jsou na závěr doplněny
stručnou rekapitulací a poznámkami přibližujícími současné využití
objektu, který pro účely výuky i výzkumu začala od roku 1964 používat
Elektrotechnická fakulta VUT v Brně a jehož budovy se současně s významnými
stavebními úpravami a dostavbami staly základním prostorem pro založení
Fakulty informačních technologií. Tato fakulta s progresivním a atraktivním
zaměřením spojila svou existenci a rozvoj s historicky cenným areálem a jeho
citlivou přestavbou a užíváním slouží nejen vysokoškolskému vzdělávání,
ale i uchování významné brněnské kulturní a historické památky.
Žánr:odborná literatura a učebnice (česká i překladová)
Za zveřejněné údaje odpovídají vystavovatelé, s výjimkou rubriky Akce na veletrhu, kde čas a místo konání potvrzuje vedení Podzimního knižního veletrhu.

PhDr. Markéta Hejkalová,  Dolní 153, 580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 424 115, e-mail hejkal@hejkal.cz

Stav: Nepřihlášen - přihlásit

od 7.10.2007
Aktualizováno: 01. září 2016