Nakladatelství Hejkal / Podzimní knižní veletrh
Podzimní knižní veletrh
 podle žánrů
 podle žánrů
 podle data vydání
 podle vystavovatele
 

Virtuální veletrh - stánek vystavovatele

[Přehled knih vystavovatele]

Vystavovatel
Vystavovatel:Nakladatelství Fortna, z.s.
Adresa:Prokopa Holého 1332/2b
Město:Hradec Králové
PSČ:500 02
Telefon:604 737 415
E-mail:efortna@seznam.cz
WWW:www.efortna.cz
Charakteristika
česky:
Účelem Nakladatelství Fortna je podpora šíření inteligentní literatury, vyskytující se v rámci marginalizovaných žánrů či malých literárních forem.
Charakteristika
anglicky:
The purpose of the Fortna Publishing is to promote the spread of intelligent literature, occurring within marginalized genres or small literary.
Převažující žánr:převážně beletrie
Číslo stánku PKV:110
Přehled knih vystavovatele
Za zveřejněné údaje odpovídají vystavovatelé, s výjimkou rubriky Akce na veletrhu, kde čas a místo konání potvrzuje vedení Podzimního knižního veletrhu.

PhDr. Markéta Hejkalová,  Dolní 153, 580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 424 115, e-mail hejkal@hejkal.cz

Stav: Nepřihlášen - přihlásit

od 7.10.2007
Aktualizováno: 01. září 2016