Nakladatelství Hejkal / Podzimní knižní veletrh
Podzimní knižní veletrh
 podle žánrů
 podle žánrů
 podle data vydání
 podle vystavovatele
 

Virtuální veletrh - stánek vystavovatele

[Přehled knih vystavovatele]

Vystavovatel
Vystavovatel:Spolek přátel krásného slova o.s.
Adresa:Náhon 105
Město:Hradec Králové
PSČ:500 09
Telefon:605 462 271
E-mail:skrabak@email.cz
WWW:http://www.spks.info
Charakteristika
česky:
Cílem Spolku přátel krásného slova je podporovat rozvoj literatury ve všech jejích formách a žánrech, pořádat veřejné akce, vydávat publikace, metodicky pomáhat začínajícím autorům a všemožně podporovat zájem mladých lidí o literaturu.
Charakteristika
anglicky:
The aim of the Society of beautiful word friends is support of development of literature in all its forms and genres, organizing public events, producing publications, methodically helping novice authors and do everything to promote the interest of young people's literature.
Převažující žánr:převážně beletrie
Číslo stánku PKV:138
Přehled knih vystavovatele
Za zveřejněné údaje odpovídají vystavovatelé, s výjimkou rubriky Akce na veletrhu, kde čas a místo konání potvrzuje vedení Podzimního knižního veletrhu.

PhDr. Markéta Hejkalová,  Dolní 153, 580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 424 115, e-mail hejkal@hejkal.cz

Stav: Nepřihlášen - přihlásit

od 7.10.2007
Aktualizováno: 01. září 2016