Nakladatelství Hejkal / Podzimní knižní veletrh
Podzimní knižní veletrh
 podle žánrů
 podle žánrů
 podle data vydání
 podle vystavovatele
 

Virtuální veletrh - stánek vystavovatele

[Přehled knih vystavovatele]

Vystavovatel
Vystavovatel:Historický ústav AV ČR, v.v.i.,
Adresa:Prosecká 76
Město:Praha 9
PSČ:19000
Telefon:773 599 428
E-mail:sekretariat@hiu.cas.cz
WWW:http://obchod.hiu.cas.cz/shop/
Charakteristika
česky:
Nakladatelství Historický ústav Akademie věd ČR vydává vědeckou a odbornou literaturu se zaměřením na české, československé i světové dějiny, včetně mezioborových a mezinárodních publikací. V průběhu činnosti nakladatelství (od roku 1991) bylo vydáno několik set vědeckých titulů - monografií, kolektivních děl, periodik, atlasů či bibliografií, které úspěšně reprezentují výsledky české historické vědy doma i ve světě.
Charakteristika
anglicky:
The Institute of History of the Academy of Sciences of the Czech Republic publishes scientific and professional literature focusing on Czech, Czechoslovak and world history, including interdisciplinary and international publications. In the course of the publishing house's activity (since 1991), several thousand scientific titles have been published - monographs, collective works, periodicals, atlases and bibliographies, which successfully represent the results of Czech historical science at home and abroad.
Převažující žánr:převážně literatura faktu
Číslo stánku PKV:71
Přehled knih vystavovatele
Za zveřejněné údaje odpovídají vystavovatelé, s výjimkou rubriky Akce na veletrhu, kde čas a místo konání potvrzuje vedení Podzimního knižního veletrhu.

PhDr. Markéta Hejkalová,  Dolní 153, 580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 424 115, e-mail hejkal@hejkal.cz

Stav: Nepřihlášen - přihlásit

od 7.10.2007
Aktualizováno: 01. září 2016