Nakladatelství Hejkal / Podzimní knižní veletrh
Podzimní knižní veletrh
 podle žánrů
 podle žánrů
 podle data vydání
 podle vystavovatele
 

Virtuální veletrh - stánek vystavovatele

[Přehled knih vystavovatele]

Vystavovatel
Vystavovatel:CBS Nakladatelství s.r.o.
Adresa:Vodní 1972
Město:Zlín
PSČ:760 01
Telefon:+420 773 294 445
E-mail:imramovska@cbs-cesko.cz
WWW:http://www.cbs-cesko.cz
Charakteristika
česky:
Vyrábíme a vydáváme knihy s leteckými fotografiemi a fotografiemi od profesionálních i amatérských fotografů, vydáváme ručně malované mapy a vytváříme originální produkty, které ukazují lidem jedinečný pohled na krajinu.

MAPY, KTERÉ MAJÍ DUŠI
Každý zná klasické mapy zeměpisné nebo turistické. Existují však i mapy jiné, které nás upoutají na první pohled svým jedinečným provedením. Jsou to mapy ručně malované, jejichž vydavatelem je společnost CBS Nakladatelství s. r. o. Každá taková mapa je pravým uměleckým dílem, v němž malíř zanechává doslova kus své duše, stejně jako každý umělec ve svém díle. Je do posledního detailu vypracovaná malířem a kartografem, ozdobená obrázky dominant měst a atraktivních turistických míst, lehce čitelná i pro ty, kteří se v klasických mapách příliš dobře neorientují.

Poznávejte krásy České republiky z nebe!
Díky knihám leteckých fotografií společnosti CBS Nakladatelství si tento sen můžete splnit. V každém regionu je spousta krásných a zajímavých míst, která stojí za návštěvu, ale jen málokdo má možnost vidět je pohledem ptáků. Při listování knihami leteckých fotografií zjistíte, že místa, o kterých jste si mysleli, že je důvěrně znáte, vypadají z výšky úplně jinak. Obklopuje nás nevšední krása a díky těmto knihám objevíte zákoutí, o kterých jste netušili, že existují. Zároveň se dozvíte mnoho zajímavého o životě regionu. Textová část je totiž věnovaná prezentaci obcí, firem nebo organizací dané oblasti.
Charakteristika
anglicky:
MAPS WITH A SOUL
Every one of us is familiar with conventional geographical and tourist maps. There are other maps, however, that catch the eye at first glance thanks to their unique design. They are hand-painted maps published by CBS Publishing House. Each such map is a genuine work of art in which the painters leave a part of their soul, just as all artists do in their work. The maps are prepared down to the very last detail by a painter and a cartographer and decorated with pictures of landmarks in towns and attractive tourist destinations. They are easily readable even for those who struggle to read conventional maps.

See the beauty of the Czech Republic from heaven!
The aerial photography books published by CBS Nakladatelství can make this dream a reality. In each region there are plenty of beautiful and interesting places, which are worth visiting but only a few people have the chance to view them from a bird‘s-eye perspective. When you browse through books of aerial photographs, you will discover that places you thought you knew very well actually look completely different from up in the sky. We are surrounded by spectacular beauty and these books will give you a chance to discover hidden places that you did not even know existed. You will also find out a lot of interesting facts about life in the region.
Převažující žánr:převážně literatura faktu
Číslo stánku PKV:394
Přehled knih vystavovatele
Za zveřejněné údaje odpovídají vystavovatelé, s výjimkou rubriky Akce na veletrhu, kde čas a místo konání potvrzuje vedení Podzimního knižního veletrhu.

PhDr. Markéta Hejkalová,  Dolní 153, 580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 424 115, e-mail hejkal@hejkal.cz

Stav: Nepřihlášen - přihlásit

od 7.10.2007
Aktualizováno: 01. září 2016